De social media juf

En daar stond ik, zoals eerder gezegd, als Juf op een basisschool, namelijk de Deventer Leerschool.

Aan de tafel waren alle leerkrachten verzameld om eerst te brainstormen over het nut, doel en waarom het goed is om de school online sterker op de kaart te zetten. Daarna over, hoe kunnen we dit het beste doen, en hoe kun jij dit het beste doen?

Woorden als gezellig maar toch inhoudelijk schrijven, AVG, kinderen op social media kwamen veel aan bod. 
Ik vond het niet alleen leuk om samen dit online pad in te slaan, maar zeker ook om te ervaren welke wetten en regels er voor kinderen kunnen gelden.

Wat zijn de gevolgen?

Dit houdt soms gewoon in dat kinderen niet in beeld mogen met hun gezicht, maar soms ook gewoon helemaal niet. De ouders hebben hiervoor getekend. En wat doet dit dan met je fotografie/beeldmateriaal.


Zeer en zeer interessant. Dank jullie voor jullie medewerking en input. Ik heb ook hier weer heel veel van geleerd.