fbpx
Pascal-Hulsegge-Linda-Vaneker-Deventer-case2

Case 2 – LinkedIn profiel

Case 2
Uit dienst en je LinkedIn profiel aanpassen

Hierbij een nieuwe case met een praktijkvoorbeeld (van Linda) en Pascal Hulsegge geeft als advocaat Arbeidsrecht [JPR Advocaten] aan wat er in de wet geregeld is.
Dit keer gaat het over LinkedIn profiel.

C A S E :

Linda:
Je hebt je collega destijds vriendelijk gevraagd of hij/zij het privé-profiel van LinkedIn in lijn wil brengen met de werkgever.

Zo creëer je uniformiteit onder de werknemers en dat ziet er natuurlijk professioneel uit, maar…..
een medewerker hoeft dit niet te doen, want het is een privé-profiel hè? Vrijwel alle werknemers passen hun profiel aan omdat ze trots zijn op hun nieuwe werkgever. En een LinkedIn profiel is belangrijk in de zakelijke wereld. Het laat zien wie je online bent, waar je voor werkt en wat je belangrijk vindt in je (zakelijk) leven. 

Jij mag delen wat je wilt, nou ja, iets delen van de concurrent is dan natuurlijk wat minder gepast en dat doe je ook niet.  Je geeft commentaar vanuit je kennis en liked regelmatig een bericht. Lijkt me ook behoorlijk logisch.

So far so good.

Uit dienst

Maar wat wanneer de medewerker uit dienst moet of gaat? Je leest het al, dat kan gedoe worden. Want stel dat hij zijn LinkedIn profiel niet wil aanpassen naar zijn huidige status. Wat dan?
Welke rechten of plichten heb je dan als werkgever of werknemer?

* * * * *

Arbeidsovereenkomst

Pascal:

“Als de medewerker uit dienst gaat, is het fijn dat hij zijn privé-profiel op alle socials aanpast naar zijn huidige status. Je kunt problemen hieromtrent voorkomen door bij aanvang van het dienstverband in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen dat de medewerker zijn privé-profiel op alle socials naar zijn huidige status aanpast zodra hij uit dienst is of wanneer je onderhandelt over een minnelijke regeling ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.

Bepaling

Denk aan de volgende bepaling:

Werknemer zal uiterlijk op de eerste werkdag na afloop van zijn arbeidsovereenkomst zijn profielen op sociale media, waaronder doch niet uitsluitend begrepen LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter en Instagram, zodanig aanpassen dat daaruit blijkt dat werknemer niet (langer) werkzaam is voor werkgever.
Indien werknemer in enig profiel op sociale media heeft vermeld dat hij werkzaam is bij werkgever, zal werknemer derhalve ofwel de vermelding geheel verwijderen, dan wel de einddatum van de arbeidsovereenkomst daarbij vermelden.

Bij overtreding of niet-nakoming door werknemer van vorenstaande, verbeurt werknemer ten gunste van werkgever, zonder dat aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 2.500,-, alsmede een aanvullende boete van EUR 500,- voor elke dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door werkgever voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van werkgever om in plaats van de boete volledige schadevergoeding, alsmede nakoming te vorderen.
Betaling van deze boete(s) ontslaat werknemer niet van de in genoemde artikelen omschreven verplichtingen.

Heb je niets geregeld, dan zit er niets anders op dan de werknemer te verzoeken zijn privé-profiel op alle socials naar zijn huidige status aan te passen onder aankondiging van een procedure als hij dat niet binnen de gestelde termijn doet.”

Een (lastige) case

Oh trouwens, heb jij een (lastige) case, stuur ons een mail en wellicht kunnen we dit ook in een anoniem bericht bespreken. Uiteraard krijg je vooraf de tekst te lezen. 

CONTACT

Lees hier onze andere cases